Arsip tentang Zodiak, Sejarah, Komputer, Kecantikan dan Kesehatan, Pariwisata, Betaljemur, Peluang Usaha,Wawasan

20 May 2008

SUMINTEN EDAN
Suminten Edan adalah sebuah roman atau cerita legenda asli daerah Trenggalek yang melibatkan 2 wilayah tetangga, yaitu Ponorogo dan Kediri, Cerita ini mengisahkan seorang gadis anak petani biasa yang tak jadi menikah dengan sang Pangeran sehingga kesedihannya harus membuatnya jatuh sakit yang akhirnya harus lupa ingatan. Cerita ini sangat di kenal Masyarakat 3 wilayah ini,  Disini saya akan mendokuntasikan ringkasan cerita legenda tersebut dalam bentuk dialog, Bagi para pembaca yang ingin mengikuti jalan ceritanya silahkan menyimaknya.

"SUMINTEN EDAN"

Adegan 1
Ing tlatah Trenggalek sisih kulon katentramane masyarakat keganggu dening poro begal sing mapan ing tapel watese alas Ponorogo.
Ki Patih : Sendiko dhawuh kanjeng Bupati, kulo meniko badhe ngaturaken manawi wonten kerusuhan ing Trenggalek sisih kulon.
Bupati : Kerusuhan opo? ( kaget )
Ki Ptih : Ing tapel wares Ponorogo ono begal kang ganggu katentramane para kawula.( Banjur Bupati nimbali putrane yoiku Raden Mas Subroto )
Bupati : Brata…….. Brata………. Reneo to le ….!!
Subroto : Sendiko dhawuh bapa, wonten kersa napa nimbali kulo ?
Bupati : Anu le, ana karusuhan ing alas Ponorogo, mulo tugasmu ngayomi para kawulo, lan gawe sayembara.
( Banjur Subroto menehi woro- woro ing para rakyate )
Subroto : WORO- WORO
Sapa wae kang bias mbasmi para begal ing watese alas Panaraga ing kahanan urip utawa mati bakal kaparingan bebana.

Adegan 2
Warok Siman uga kaprungu sayembara mula uga nggoleki begal kang ganggu 
Warok Siman : Oalah……. Sejatine kowe to le beagle………………!!!!
Surogentho : Ora sah melu urusanku !!
Warok Siman : Tak omongi awakmu saiki dadi buronan, tinimbang nyawamu dientekne wong sak Nggalek, tak tuturi ndang ngaliho, minggir.
Surogentho : Yow is kang, aku nyerah Surogentho mlaku mangalor )

Adegan 3
( Surogentho ketemu cempluk ing ndalan )
Surogentho : Ciluk ba…. Cah ayu…..
Cempluk : Emoh !!!!! Rupamu elek !!!!!
Surogentho : Lha wong aku iki titisane Raden Arjuna, kok elek !!!!
Cempluk : Emoh…. tulung……….
Subroto : Heh arep kok apakne cah ayu kuwi ? Kowe sapa ?
Surogentho : Aku wong paling bagus sing arep ngrabi bocah ayu iki.
Subroto : Iyo to cah ayu ?
Cempluk : Ora, aku emoh, lha wong aku ra kenal karo bocah ala iki.
Subroto : Yow is ayo mlayu cah ayu .
Surogentho : Ojo mlayu kowe, langkahana dhisik mayitku. ( Karo nggondeli tangane Subroto ) Surogentho lan Subroto akhire gelut, adu katangkasan. Tapi Subroto kalah nututi Cempluk kang mlayu bali.

Adegan 4
Ing omahe Warok Suramenggala Warok Suramenggala : Oalah nduk, ana apa kok mlayu – mlayu Cempluk : Anu bapa, kulo digoda bocah u……….elek, kula ajeng dipek bojo. 

Warok Suramenggala : Sapa sing wani nggoda kowe nduk, rene ngadep bapa !!!
Cempluk : Bocahe nang kana bapa, aku mlayu……..
( Raden Mas Subroto banjur teko ing omahe Cempluk )
Warok Suramenggala : O……. kuwi to nduk bocahe, kene tak adepane.
Cempluk : Sanes menika bapa, niki ingkang nulung kula
Warok Suramenggala : Iya tha Le ?
Subroto : Inggih bapa !!
Sawise perang karo Subroto, Surogentho banjur mulih lan ngadu maang bapake njaluk Cempluk dadi bojone. Banjur bapak lan anak nang omahe Warok Suramenggala.
Warok Surabangsat : Hey…. Warok Suramenggala metua, anakmu pisan.
(Warok Suramenggala metu karo Cempluk lan Subroto )
Warok Suramenggala : Nyapo ? Kayake niatmu ora penak Kang. Perlu apa?
Warok Surobangsat : Aku pengen anakmu dadi bojone anakku. Anakku kadung tresna karo anakmu.
Warok Suramenggala : Oara oleh !!! Anakku ayune koyo iki arep dirabekne karo bocah kuwi, bandalan koyo ngono !!! Ora iso !! .
Warok Surobangsat : Kowe ngenyek anakku Kang, Ora iso !!! Njaluk rusuh karo
aku, kowe !!!
Warok Suramenggala : Ya, sapa sing wedi karo awakmu. Banjur Warok Suramenggala lan Warok Surobangsat adu kasektian.dhisik.Pungkasane padha adu jimat arupa usus – usus. Wekasane Warok Surobangsat lan Surogentho tiwas. Raden Mas Subroto manggon sawatara wektu ing kono, banjur tresno marang cempluk, mula nedya kagarwa.
Warok Suramenggala : Tole Subroto, apa tenan katresnanmu karo Cempluk ?
Subroto : Inggih bapa, kula tresna kaliyan Cempluk.
Warok Suramenggala : Yo wis, nedya kadaupake karo Cempluk.

Adegan 5
Ing Kadipaten, Warok Siman sowan Kanjeng Bupati Warok Siman : Sendika dhawuh Kanjeng Buapati, kula menika Warok Siman saking desa Kasimanan sowan keparing nuwun bebana amargi kula sampun bisa nundhung begal ing tapel wates Ponorogo

Bupati : Yo, tak tepati janjiku.
Bebana kang arep kaparingke Panjenengan yoiku putra kula
kanga rep kadaupake karo putrine panjenengan.
Warok Siman : O……ra nolak, Alhamdulillah………Menawi ngoten kula enggal- enggal bali ngaturi warta niki tiyang nggriyo

Adegan 6
Warta kang nyenengke atiku, kasebar marang para warga desa Kasiman. Mula uga padha nyiapake ubarampene mantenan.
Warok Siman : Mbokne….. enek kabar apik……!!!
Nyi Siman : Ono opo to Pakne ?
Warok Siman : Anakmu mbokne, anakmu oleh Mas Subroto putrane Kanjeng Bupati
Nyi Siman : Tenane Pakne, dadi besane Bupati !?!
Aduh, rasane kaya karintuhan emas.
Suminten : Ono opo to Pakne sajake kok bungah emen…!!
Warok Siman : Ngene to nduk. Sejatine awakmu iku arep dipek mantu Bupati, Kowe gelem po ora to nduk?
Suminten : Inggih Pak, kula purun ( mesem, manthuk-manthuk )
Uleme wis karebar, uwong- wong pada repot dhewe- dhewe nyiapake kebutuhan mantenan.
Nyi Siman : Pakne…pakne….. sapata kae, sajake kok ana tamu penting.
Warok Siman : Endi lo mbokne ? ( nyawang njobo )
Ki Patih : ( Tok….. tok…. ) Kula nuwun ….
Warok Siman : Mangga- mangga pinarak mriki lo
Ki Patih : O… inggih, kula sowan mriki badhe ngaturaken niki ( maringi bungkusan )
Warok Siman : Lho…. Lho … niki napa ?
Ki Patih : Ngeten lo…. Sejatine, sampek sakniki ! Raden Mas Broto dereng wangsul anggenipun mbasmi begal ing wates Ponorogo
Warok Siman : Lho… terus piye besanane..?
Ki Patih : Sampun dipadosi tapi dereng kepanggih, mula niki Panjenengan tampi. Uga sampun cekap kula nyuwun pamit
Warok Siman : Ora trima aku !!!
Mbokne… piye iki ? Nyi Siman : Nyapo to Pakne kok mbengok- mbengok? Warok Siman : Ora sida mantu, mulih kabeh sing rewang kon mulih, bubar…. Bubar……!!!
Ki Anom teko nggawa kabar masalah ora sida besanan karo Bupati
Ki Anom : Kula nuwun…..
Warok Siman : Sapa eneh kuwi, arep nyapo eneh ?
Ki Anom : Niki kula kang, sejatine ngene lo kang, Raden Mas Subroto
kuwi kepranan marang Cempluk anake Warok Suramenggala.
Warok Siman : Opo…… tenane?? Oa tima aku !!
Nyi Siman : Gek piye kae Suminten Pakne…??
Warok Siman : Yow is mbokne… ayo nglabrak rana.
( Warok Siman dan Nyi Siman neng omahe Warok Suramenggala )

Adegan 7
Ing omahe Warok Suramenggala 
Warok Siman : He kang… metuwa kowe kang !!!
Warok Suramenggala : Ono opo to Kang. Kok mbengok- mbengok neng arep omahku.
Warok Siman : Tak pateni kowe, balekno Subroto, kuwi bakal dadi mantuku
Warok Suramenggala : Lho…. Lho….ora iso kang. Lha wong kuwi wis dadi mantuku.,
Warok Siman : Ayo adu kasekten karo aku
Warok Suramenggala : Ayo tak ladeni
Wekasane Warok Siman lan Warok Suramenggala adu kasekten, tapi ora ana sing kalah lan sing menang, amarga sak perguruan. Banjur Suminten teko.
Suminten : ( karo ngguyu ) Mas Broto, aku rabinen, Mas….akub tresna karo sampaian
Warok Suramenggala trenyuh nyawang keadaane Suminten kang kaya ngono
Warok Suramenggala : Reneyo nduk tak tampani kowe, meremo nduk…( dipecut karo usus- ususe)
Suminten : Aku neng endi iki ? Ana apa ? Mas Subroto endi pakne….?
Nyi Siman : Oalah Nduk… wise ling to nduk…!?!
Warok Suramenggala : Jajal ! Iki sapa Nduk ?
Suminten : Mas Subroto
Cempluk : Oalah mbakyu kulo nyuwun ngapuro ( karo ngangkul Suminte)
Subroto : Yo wis lek ngono, Cempluk dadi bojoku nomer 1 Suminten dadi bojo nomer 2.
Akhire Subroto, Suminten lan Cempluk urip rukun lan minolya ing tlatah Trenggalek.

Sekian

7 komentar:

pa'dhe Bakdi Ngawi 28 February 2010 at 17:29  

mantab boss... lanjutkan ..sekalian Izin mau copy paste..tak lebokne Fb ku..

Anonymous,  8 November 2011 at 18:31  

m,antab brow...

my sweet blogger 24 June 2012 at 13:20  

wduh mau aku copy paste bisa buat drama nich.pasti seru jika yg maen murid2ku.,tq

Evan Indi 16 June 2013 at 18:46  

suminten edan kan cerita dari Ponorogo. itu latarnya lebih fokus di ponorogo

Evan Indi 16 June 2013 at 18:48  

Kalau di ceritanya memang lebih fokus di Ponorogo, berarti itu cerita dari Ponorogo dong.

Mifta Line 29 October 2013 at 12:56  

amazing,,,,,,,, @evan, gini mas, itu cerita bermula dr trenggalek cz asal mula cerita itu menyangkut keamanan warga trenggalek. sampean konfirmasi sama orang2 sepuh lebih lanjut biar tahu lebih dalam.

Post a Comment

Lalu Lintas Pengunjung

Blog

About Me

My Photo
Lia Berliana
Saya suka beraktivitas, suka berpetualang, sesuatu hal yang sulit adalah tantangan yang harus diselesaikan
View my complete profile

Followers

Metriks

Text

My Blog List

Ruang Chating

Kumpulan Orang Awam Cari Duit Dari Iklan

Blog Archive

quantcast

  ©Template by Blogger. Design By Berliana